دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
آموزش زبان انگليسي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
084-25-12نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از كامپيوتر1منصوری زاده کبریمشترک بامترجمی
085-25-12ادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک بامترجمی
087-25-12آزمون سازي 11شریفی روح اللهمشترک با ادبیات انگلیسی
088-25-12روش تحقيق در مسائل زبان اموزي1شریفی روح اللهمشترک با مترجمی
094-25-12آزمون سازي 21شریفی روح اللهمظترک با مترجمی
097-25-12روش تدريس زبان انگليسي 41دوكوهكي شهراممشترک با مترجمی
098-25-12تدريس عملي1مقیمی سارانی صمد
چهارشنبه
96/02/06
قلم
لابراتوار زبان
B
141-25-12كليات زبانشناسي(جبراني)1دستلان مرتضیمشترک بامترجمی
- - - -- **************
- - - -- **************
076-25-12نگارش 11دوكوهكي شهرام
شنبه
95/11/16
قلم
302
AB

شنبه
95/11/30
قلم
302
AB

شنبه
96/01/26
قلم
301
AB

شنبه
96/02/02
قلم
301
AB

شنبه
96/02/16
قلم
301
AB
141-25-12كليات زبانشناسي(جبراني)1دستلان مرتضی
چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
220
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
B
085-25-12ادبيات انگليسي 21صديقي ضحي
شنبه
95/11/23
قلم
309
C

شنبه
95/12/21
قلم
309
C

شنبه
96/01/26
قلم
301
C

شنبه
96/02/23
قلم
220
E
090-25-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمهمشترک با ادبیات انگلیسی
091-25-12زبان شناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني1كشاورزي رحيمه
چهارشنبه
95/12/25
قلم
210
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
213
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
203
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
D
088-25-12روش تحقيق در مسائل زبان اموزي1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
309
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
B
087-25-12آزمون سازي 11شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
C
086-25-12بيان شفاهي داستان1رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/11/10
قلم
309
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
210
BC

یکشنبه
95/12/08
قلم
220
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
306
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
B
076-25-12نگارش 11دوكوهكي شهراممشترک یا مترجمی زبان
141-25-12كليات زبانشناسي(جبراني)1دستلان مرتضیمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
085-25-12ادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک با مترجمی زبان
090-25-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
220
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
220
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
220
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
C
087-25-12آزمون سازي 11شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
D