دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي عمران
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
037-13-13رسم فني و نقشه كشي ساختمان1امینی لاری شهرزاد
سه شنبه
95/11/19
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD
038-13-13استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
040-13-13زمين شناسي مهندسي1صدقی محمد مهدی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
217
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
216
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
216
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
319
A
پنج شنبه
96/02/14
قلم
ازالی / معدنی
B
041-13-13نقشه برداري 1 و عمليات1فرهادی ارسلان
دوشنبه
95/11/18
قلم
215
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
209
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
215
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
215
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
215
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
215
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
215
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
215
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
215
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
217
D
دوشنبه
96/02/25
قلم
216
C
042-13-13ديناميك1رضایی مهدی
یکشنبه
95/11/10
قلم
215
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
215
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
215
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
209
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
215
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
215
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
209
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
215
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
215
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
215
AB
043-13-13مقاومت مصالح 11اسماعیلی حمیدرضاحمیدرضا اسماعیلی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
202
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
202
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
202
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
202
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
202
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
202
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
202
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
202
DE

شنبه
96/02/23
قلم
313
EF
چهارشنبه
96/02/27
قلم
311
DE
044-13-13مصالح ساختماني و آزمايشگاه1جاعل آرش
شنبه
95/11/16
قلم
209
A

شنبه
95/11/23
قلم
215
A

شنبه
95/11/30
قلم
209
A

شنبه
95/12/07
قلم
217
A

شنبه
95/12/14
قلم
209
A

شنبه
95/12/21
قلم
215
A

شنبه
96/01/19
قلم
215
A

شنبه
96/01/26
قلم
215
A

شنبه
96/02/02
قلم
215
A

شنبه
96/02/09
قلم
209
A

شنبه
96/02/16
قلم
202
A

شنبه
96/02/23
قلم
209
A
045-13-13طراحي معماري و شهرسازي1امینی لاری شهرزاد مراجعه به برنامه مهندسی مدیریت پروژه
046-13-13مكانيك سيالات1محمدی مهدی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/11/27
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
316
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
216
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
217
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
D
چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
217
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
DE
046-14-13اقتصاد مهندسي1نادري زاده نعمت اله
پنج شنبه
95/11/21
قلم
216
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
209
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
216
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
217
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
216
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
318
C
پنج شنبه
96/01/24
قلم
319
D
پنج شنبه
96/01/24
قلم
215
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
216
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
217
C
051-13-13مكانيك خاك1جمالی وحید
دوشنبه
95/11/18
قلم
217
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
216
DE

دوشنبه
95/12/02
قلم
216
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
216
DE

دوشنبه
95/12/16
قلم
216
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
314
DE

دوشنبه
96/01/28
قلم
216
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
216
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
216
DE

دوشنبه
96/02/25
قلم
312
DE
052-13-13آزمايشگاه مكانيك خاك1نظری نرگس
دوشنبه
95/11/18
قلم
از ژئوتکنیک
BC

دوشنبه
95/12/02
قلم
از ژئوتکنیک
BC

دوشنبه
95/12/09
قلم
از ژئوتکنیک
BC

دوشنبه
95/12/16
قلم
از ژئوتکنیک
BC

دوشنبه
96/02/11
قلم
از ژئوتکنیک
BC

دوشنبه
96/02/18
قلم
از ژئوتکنیک
B
052-13-13آزمايشگاه مكانيك خاك2نظری نرگسهمزمان با گروه 1
053-13-13تكنولوژي بتن1رنجبر سینا
شنبه
95/11/30
قلم
215
DE

شنبه
95/12/14
قلم
215
DE

شنبه
96/01/26
قلم
215
DE

شنبه
96/02/02
قلم
215
DE

شنبه
96/02/09
قلم
306
D
شنبه
96/02/09
قلم
305
EF

شنبه
96/02/16
قلم
312
DEF
054-13-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
217
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
317
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
306
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
203
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
317
CD

پنج شنبه
95/12/26
قلم
209
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
217
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
317
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
317
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
D
چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
308
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
205
D
055-13-13هيدروليك و آزمايشگاه1جاعل آرش
یکشنبه
95/11/10
قلم
202
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
216
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
304
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
304
AB
سه شنبه
95/12/24
قلم
219
B
سه شنبه
95/12/24
قلم
219
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
304
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
304
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
216
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
216
AB
056-13-13مهندسي محيط زيست1علی زاده محمد رضا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
215
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
209
AB
057-13-13متره و برآورد و پروژه1جاعل آرش
یکشنبه
95/11/24
قلم
217
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
304
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
215
CD
058-13-13آزمايشگاه تكنولوژي بتن1علی زاده محمد رضا
چهارشنبه
95/11/20
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD

چهارشنبه
95/12/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD

چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
CD
058-13-13آزمايشگاه تكنولوژي بتن2علی زاده محمد رضا
چهارشنبه
95/11/20
قلم
از ژئوتکنیک
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از ژئوتکنیک
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از ژئوتکنیک
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از ژئوتکنیک
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از ژئوتکنیک
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از ژئوتکنیک
EF

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از ژئوتکنیک
CD
059-13-13سازه هاي بتن آرمه 11نظری نرگس
دوشنبه
95/11/18
قلم
301
D
دوشنبه
95/11/18
قلم
303
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
301
D
دوشنبه
95/12/02
قلم
308
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
308
D
دوشنبه
95/12/16
قلم
308
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
304
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
304
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
304
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
304
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
308
DE
060-13-13سازه هاي فولادي 11رضایی مهدی
یکشنبه
95/11/10
قلم
215
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
215
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
209
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
202
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
217
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
215
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
304
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
217
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
215
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
209
EF
081-20-13راه آهن1میرمحمود آقای
چهارشنبه
96/01/16
قلم
209
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
215
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
209
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
202
CD
093-13-13سازه هاي بتن آرمه 21بزرگی محمد حسین
دوشنبه
95/11/11
قلم
202
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
215
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
209
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
209
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
209
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
209
DE

دوشنبه
96/02/25
قلم
211
DE
094-13-13سازه هاي فولادي21کشاورزی نوشاد
یکشنبه
96/01/20
قلم
202
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
209
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
202
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
202
EF
104-13-13تحليل سازه 21انصاري سلما
پنج شنبه
95/11/07
قلم
202
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
202
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
B
دوشنبه
96/01/28
قلم
220
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
202
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
211
E
106-13-13روش هاي اجراي ساختمان1روزگار مینا
پنج شنبه
95/12/05
قلم
216
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
202
F

پنج شنبه
96/02/07
قلم
202
F
پنج شنبه
96/02/07
قلم
211
D
پنج شنبه
96/02/07
قلم
212
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
F

پنج شنبه
96/02/21
قلم
202
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
215
DE
107-13-13راهسازي1میرمحمود آقای
چهارشنبه
96/01/16
قلم
215
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
216
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
EF
109-13-13روسازي راه1محمدیان امید
دوشنبه
95/11/18
قلم
308
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
303
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
215
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
303
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
308
EF

دوشنبه
96/02/04
قلم
215
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
اتاق استاد
E
110-13-13زبان تخصصي1رضایی مهدی
یکشنبه
95/11/10
قلم
215
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
215
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
215
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
209
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
215
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
215
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
209
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
215
C
116-13-13هيدرولوژي مهندسي1شریف نژاد اعظم
پنج شنبه
95/11/21
قلم
216
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
216
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
216
AB
122-13-13مقررات ملي ساختمان1کشاورزی نوشاد
شنبه
95/11/16
قلم
216
DE

شنبه
95/11/30
قلم
216
DE

شنبه
95/12/14
قلم
216
DE

شنبه
96/01/19
قلم
209
DE

شنبه
96/02/02
قلم
216
DE
123-13-13پروژه تخصصي1جاعل آرش
شنبه
95/12/14
قلم
204
E
124-13-13نرم افزارهاي مهندسي عمران1کشاورزی نوشاد
شنبه
95/11/23
قلم
215
DE

شنبه
95/12/07
قلم
215
DE

شنبه
95/12/21
قلم
215
DE

شنبه
96/01/26
قلم
216
DE
125-13-13مباني GIS در مهندسي عمران1صدقی محمد مهدی
پنج شنبه
95/11/28
قلم
217
AB

پنج شنبه
95/12/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
ABC
126-13-13مقاومت مصالح21انصاري سلما
پنج شنبه
95/11/07
قلم
202
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
202
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
202
CD

پنج شنبه
95/12/26
قلم
202
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
202
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
202
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
220
B
دوشنبه
96/02/11
قلم
211
A
127-13-13آزمايشگاه مقاومت مصالح1غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A
128-13-13اصول مهندسي زلزله و باد1کشاورزی نوشادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه
129-13-13مهندسي آب و فاضلاب و پروژه1جاعل آرش
یکشنبه
95/11/10
قلم
304
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
CD

یکشنبه
96/01/20
قلم
304
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
304
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
215
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
215
CD
130-13-13بناهاي آبي1شریف نژاد اعظم
پنج شنبه
95/11/14
قلم
215
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
216
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
216
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
215
AB
131-13-13ماشين هاي آبي1کشاورزی نوشاد
یکشنبه
95/11/17
قلم
202
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
209
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
209
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
209
DE
13-13-320طراحی معماری1امینی لاری شهرزاد
سه شنبه
95/11/19
قلم
202
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
202
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
202
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
202
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
202
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
202
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
206
E
132-13-13اصول مهندسي تونل1دهقانی حسین
شنبه
95/11/16
قلم
209
DE

شنبه
95/11/30
قلم
209
DE

شنبه
95/12/14
قلم
209
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
210
DE

شنبه
96/02/02
قلم
209
DE
133-13-13ماشين آلات ساختماني در راهسازي1شکر خوار علی
سه شنبه
95/12/03
قلم
301
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
304
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
209
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
215
E
سه شنبه
96/02/12
قلم
203
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
E
134-13-13مهندسي ترابري1میرمحمود آقای
چهارشنبه
96/01/16
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
209
AB
176-15-13تاسيسات مكانيكي و برقي1همت یکتامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه درس تاسیسات زیربنایی
182-17-11آمار و احتمالات مهندسي1صفاري ندا
شنبه
95/11/16
قلم
215
AB

شنبه
95/11/30
قلم
215
AB

شنبه
95/12/14
قلم
215
AB

شنبه
96/01/26
قلم
308
A
شنبه
96/01/26
قلم
215
B

شنبه
96/02/02
قلم
311
AB

شنبه
96/02/09
قلم
308
AB

شنبه
96/02/23
قلم
316
B
شنبه
96/02/23
قلم
315
A
191-13-13مهندسي پي1نظری نرگس
دوشنبه
95/11/25
قلم
215
BC

دوشنبه
95/12/23
قلم
209
BC

دوشنبه
96/01/21
قلم
215
BC

دوشنبه
96/02/04
قلم
216
BC

چهارشنبه
96/02/20
قلم
اتاق استاد
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
اتاق استاد
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
313-13-13 بارگزاری1رضایی مهدی
یکشنبه
95/11/10
قلم
202
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
202
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
209
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
202
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
202
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
202
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
202
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
209
D
- - - -- **************
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر1خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
D
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر2خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر3خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
D

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
D
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
- - - -- **************
045-13-13طراحي معماري و شهرسازي1امینی لاری شهرزاد
سه شنبه
95/11/19
قلم
202
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
202
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
202
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
307
AB
054-13-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
054-13-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
038-13-13استاتيك1مينو سپهر محمد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
215
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
216
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
215
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
205
B
038-13-13استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
038-13-13استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صتایع چندبخشی
176-15-13تاسيسات مكانيكي و برقي1همت یکتا
شنبه
95/11/30
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
206
CD

شنبه
96/01/26
قلم
306
CD

شنبه
96/02/09
قلم
215
CD

شنبه
96/02/16
قلم
305
CD

شنبه
96/02/23
قلم
216
CD
127-13-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
127-13-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
041-13-13نقشه برداري 1 و عمليات1فرهادی ارسلانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
046-13-13مكانيك سيالات1محمدی مهدیمراجعه شود به برنامه مهندسی عمران
046-13-13مكانيك سيالات1محمدی مهدیمراجعه شود به برنامه مهندسی عمران
128-13-13اصول مهندسي زلزله و باد1کشاورزی نوشاد
یکشنبه
95/11/10
قلم
209
DE

یکشنبه
95/11/24
قلم
209
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
215
DE

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
204
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
217
DE
176-15-13تاسيسات مكانيكي و برقي1همت یکتامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه